Integritetspolicy - Volnys Trafikskola

Integritetspolicyn beskriver hur Volnys Trafikskola AB behandlar dina personuppgifter och gäller när du använder trafikskolans tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss.

Ansvar för personuppgifter

Volnys Trafikskola AB, org. nr. 559136–8427, samt Teoricentralen org. nr. 559068–0848, är ansvariga för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt. Volnys Trafikskola AB har utsett ett dataskyddsombud.

Så skyddar vi dina uppgifter

Volnys Trafikskola AB värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

Så får Volnys Trafikskola AB dina uppgifter

Personuppgifterna som vi samlar in om dig och behandlar kan komma från Volnys Trafikskolas webbplats, elektronisk post, SMS och telefonsamtal, meddelande via Facebook. Via appen Teoricentralen kan du ge mer information och lägga in profilbild om du vill. Personuppgiftsansvarig är Volnys Trafikskola AB, organisationsnummer 559136–8427.

Så använder vi dina uppgifter

Volnys Trafikskola AB har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig som kund, eller att du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter.

Vi kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

·       Administrera och genomföra en inskrivning på trafikskolan.

·       Hantera och administrera bokningar i såväl trafikskolans bokningssystem, Teoricentralen och rapportera utbildningar till myndigheter som kräver det.

·       Vid fakturering.

·       Vid kontakt med dig som elev.

·       Genomföra undersökningar och utvärderingar i syfte att inhämta dina synpunkter om våra tjänster.

·       Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp.

·       Tillhandahålla WiFi-service i vår lokal.

·       Ge dig relevant information med till exempel bokningar.    

Vi kan också använda dina uppgifter för att skicka aviseringar, inklusive e-post och sms, om bokningar av kurser, körlektioner och förarprov.

Sociala Medier

Volnys Trafikskola AB arbetar med sociala medier där elever kan finnas med på bild och i text. Deltagande i detta är frivilligt, och vi hanterar detta genom att du kan godkänna villkor via Teoricentralen. Om du inte vill finnas med i text eller bild på våra sociala medier respekterar vi detta utan följdfrågor eller liknande.

Tredjepartsåtkomst

Dina personuppgifter används endast av Volnys Trafikskola AB. De lämnas endast ut till myndigheter och samarbetspartners som krävs för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Volnys Trafikskola AB. Detta inkluderar inte betrodda tredjepartsleverantörer som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, under förutsättning att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Så länge sparar vi dina uppgifter

Volnys Trafikskola AB sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig som kund eller enligt lagliga krav. Personuppgifter raderas sedan enligt särskilda rutiner som styrs av lag.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till:

Volnys Trafikskola AB, Reenstiernagatan 14 B, 981 39 Kiruna.    

Om dina uppgifter hos Volnys Trafikskola AB är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, till exempel bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Cookies

Volnys Trafikskola AB använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framförallt för att samla in statistik om användarnas besök och förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

För mer information

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Välkommen att besöka oss eller ringa 0980-310 554. Du kan också besöka www.datainspektionen.se för generell information om dina rättigheter gällande personuppgifter.